Signatura de convenis a l'Ajuntament

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/no-m.jpg

Signats els convenis d'adhesió de 4 municipis a la campanya "No i Punt" contra les agressions sexistes, per a persones estrangeres, impulsada des de l'Ajuntament d'Alcúdia

L’Ajuntament d’Alcúdia amb altres municipis va aderhir-se l’any 2017 a la campanya “No i Punt, Mallorca lliure d’agressions sexistes”, del Consell de Mallorca.

Des de l’Àrea de Benestar Social i Igualtat, donada la peculiaritat del municipi, va ampliar-la també a persones estrangeres, tant  visitants com a residents.

Enguany, de cara a la temporada turística, s’han adherit a la Campanya “ No i Punt” específica per a persones estrangeres i impulsada des d’Alcúdia, els municipis d’Andratx, Calvià, Pollença i Ses Salines.

La regidora d’assumptes socials de l’Ajuntament d’Alcúdia Agüi Lobo ha agraït l’adhesió dels 4 municipis, així com l’oportunitat d’iniciar la campanya genèrica des del Consell de Mallorca i des d’Alcúdia impulsar la possibilitat de poder dur-la a terme de manera específica al sector de persones estrangeres. Des d’Alcúdia ja l’any passat es comptà amb la col·laboració del sector hoteler i del taxi, amb els fulletons i ferratines, amb diversos idiomes, alemany, anglès (a més de català i castellà) per als turistes, i encaminades a la campanya contra les agressions sexistes. Ha agraït la tasca del seu equip i la col·laboració amb el Consell, i amb els diversos àmbit hoteler i del taxi.

Des de la direcció insular d’igualtat, Martí Capó ha expressat la importància de desenvolupar aquesta campanya als municipis turístics, com es que s’han adherit a la campanya d’Alcúdia, i fer-ho a un espai de col·laboració tant amb el sector hoteler, com el sector del taxi, amb el potencial de 5 municipis turístics, i altres 7 municipis més que també s’hi ha mostrat interessats.

Per la seva banda, el batle de Calvià Alfonso Rodriguez ha expressat que no es tracta d’una campanya més, és una campanya per posar en valor la dignitat de les persones, els drets fonamentals de les persones, i afegir-nos a aquesta experiència d’Alcúdia, treballar conjuntament.

Per la seva banda, Miquel Angel Marc, batle de Pollença ha posat de manifest el potencial del nombre de visitants, més de 4 milions de  visitants, de turistes, entre els 5 municipis signants de la campanya, per tant, de gran importància afegir a la campanya el sector turístic, així estendre la dignitat a la població turística.

El batle de Ses Salines Bernat Roig, ha expressat que és molt important afegir-se a la campanya, donar les gràcies a l’inici des del Consell, i gràcies a Alcúdia per cedir la informació traduïda dels seus fulletons, i que sigui així també pels turismes, un municipi més segur, més sana.

La batlessa d’Andratx Katia Rouarch per la seva banda ha dit que en aquest cas els polítics diuen un “No i punt” i donada la importància d’aquest no, per això han volgut adherir-se a la campanya.

El batle d’Alcúdia Antoni Mir ha agraït la presència de tots els batles dels 4 municipis interessats amb la campanya específica d’Alcúdia per lluitar en prevenció contra qualsevol agressió sexistes. Ha parlat de desvincular les festes d’alcohol i sexe” que se tracta de fer festes amb respecte i dignitat.

Després s’ha procedit a signar els convenis. A través d’aquests convenis se cedeixen els continguts dels flyers i adhesius, traduïts a diversos idiomes, i  col·laboració interadministrativa.

La iniciativa que parteix des d’Alcúdia compta amb la col·laboració del sector hoteler i el col·lectiu del taxi, i així es pot estendre a tota la població.

Per a la presentació de l’adhesió a la campanya hi ha estat presents representants polítics dels Ajuntament d’Alcúdia, amb el batle Antoni Mir, la regidora d’assumptes socials I  igualtat Agüi Lobo, regidors I regidores de l’Ajuntament d’Alcúdia, a més de la tècnica d’assumptes socials Xesca Cerdà. Del municipi de Ses Salines, el batle Bernat Roig, la regidora de serveis socials Antònia Garcias. Del municipi de Calvià hi ha estat present el batle Alfonso Rodríguez, I  la tinent de batle de cohesió social I igualtat Nati Francés. Del municipi d’Andratx hi  ha estat present la batlessa Katia F.L. Rourach, amb la regidora de serveis socials, sanitat i festes Xesca Castell, I la regidora de turisme Encarnación Rodríguez. Del municipi de Pollença hi ha estat present el batle Miquel Àngel March, I la regidora de serveis socials, igualtat I oficina atenció ciutadana, Magdalena Seguí. Igualment hi ha estat present, Martí Capó Agent local d’igualtat del Consell de Malllorca. 

19 de juny de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits