Pla d'actuació per a l'alliberació del segon dividend digital

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/TDTHome-M.jpg

Actuacions a les àrees geogràfiques de les Illes Balears

L'alliberament del segon dividend digital és un procés que es realitza per mandat de la Unió Europe a  La banda 700 MHz 694.790 MHz) és una de les bandes principals per a la introducció de la tecnologia 5 G a Europa La tecnologia 5 G implicarà uns grans beneficis econòmics i socials per a Europa i per a Espanya  L'objectiu final del procés d'alliberament de la banda de 700 MHz és la posada a disposició de la mateixa per serveis sense fil de comunicacions electròniques, en particular 5 G És una acció clau per a la transformació digital, i contribuirà a la creació d'un espai comú europeu de 5 G on puguin desenvolupar-se serveis transfronterers innovadors, com ara el cotxe connectat  El procés d'alliberament del segon dividend digital o banda de 700 MHz es troba regulat per la Decisió (2017 899 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017 sobre l'ús de la banda de freqüència de 470 790 MHz a la Unió • Abans del 30 de juny de 2020 la banda 700 MHz ha d'estar disponible per al seu ús per comunicacions mòbils de banda ampla • En el cas d'Espanya aquest procés europeu implica la necessitat de realitzar un canvi en les freqüències assignades als canals de TDT, que ocupen parcialment la banda de 700 MHz a hores d'ara • El canvi de les freqüències no suposarà la pèrdua de cap canal de televisió per als usuaris que seguiran rebent la mateixa oferta de canals de TV que reben a la actualitat Tampoc suposarà l'obsolescència dels televisors ni descodificadors TDT dels usuaris, que seguiran sent vàlids.

REGULACIÓ APROVADA

El 21 juny 2019 el Consell de Ministres va aprovar dos reials decrets

Reial Decret 391 2019 de 21 de juny, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital

Reial Decret 392 2019 de 21 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberamentde la banda de freqüències 694.790 MHz (segon dividend digital

EXECUCIÓ DEL PROCÉS

El 2 de juliol de 2019 va constituir el Grup de Coordinació i Seguiment d'actuacions per l'alliberament del Segon Dividend Digital, coordinat per la SEAD i en el qual estan representats tots els agents interessats

El 2 de juliol de 2019 va aprovar el Pla d'Actuacions per a l'alliberament del segon dividend digital l'objectiu primordial és la definició, coordinació i execució de les actuacions previstes en el Reial Decret 391 2019 de 21 de juny.

24 de juliol de 2019

Documentos y enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits