Projecte d'obra nou CEIP Alcúdia, vinculat a l'expedient de contractació cn-03/2019

Fecha de modificación: 20 de maig de 2019

 

 

Publicat anunci d'exposició pública al BOIB 028/2019, de 5 de març. El termini d'exposició va finalitzar el dia 26 de març de 2.019

 

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits