Procediment selectiu per a l'accés com a personal funcionari de carrera 2 places TAG

Fecha de modificación: 8 d'octubre de 2021

Se publica anunci d'aprovació d'aspirants aprovats, amb major puntuació.

 

 

 

 

 

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits