Modificació de crèdit 07_2019

Fecha de modificación: 21 de maig de 2019

Modificació de crèdit 07_2019 de crèdit extraordinari finançat amb baixes d'altres partides.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits