Convocatòria d'ajuts econòmics a l'estudi (cicles formatius i batxillerat)

Fecha de modificación: 27 de desembre de 2018

Se publica l'acta núm.2 i les llistes definitives

L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS ECONÒMICS per a ESTUDIANTS QUE HAGIN CURSAT CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT i que no es podien realitzar dins el municipi d’Alcúdia durant el curs 2017/2018. (Publicat al BOIB 153 de 6 de desembre de 2018).

Període de presentació de solituds: del dia 7 de desembre de 2018 al dia 21 de desembre de 2018

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits