Concessió de servei de bar

Fecha de modificación: 23 de gener de 2019

Concessió del servi de bar cafeteria del centre de la tercera edat d'Alcúdia situat a l'edifici Can Ramis (Exp. CN-63-2018)

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits