Aprovació modificació núm.9 de les NNSS

Fecha de modificación: 4 de febrer de 2019

Acord plenari del 21.01.19, d’aprovació de la Modificació núm. 9 de les NNSS redactada per l’arquitecte municipal, relativa a l’exoneració de la zona de Bonaire, de la necessitat de disposar de xarxa de sanejament

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA FITXA NÚM 9 AQUÍ

Documentos

  • AEA Ordinari (tamaño: 3603.96 KB)
  • Fecha de publicación: 4 de febrer de 2019
  • Informe inicial (tamaño: 3915.28 KB)
  • Fecha de publicación: 4 de febrer de 2019
  • Resum executiu (tamaño: 414.23 KB)
  • Fecha de publicación: 4 de febrer de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits