Aprovació inicial dels pressupostos municipals

Fecha de modificación: 26 de desembre de 2018

Anunci d'exposició al públic a efectes de reclamacions, del Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2019, aprovat inicialment pel per l’Ajuntament en Ple a la sessió del dia 20 de desembre de 2018

El termini per a presentar al·legacions és fins dia 17 de gener.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits