Aprovació inicial de l'estudi de detall d'iniciativa privada, per a l'ordenació volumètrica del sector CA5 del nucli urbà d'Alcúdia, Ctra. Palma-Alcúdia, 2

Fecha de modificación: 26 de novembre de 2018

Decret del regidor delegat d'Urbanisme de dia 24.10.18, d'aprovació inicial de l'estudi de detall per a l'ordenació volumètrica del sector CA5 del nucli urbà d'Alcúdia, Ctra. Palma-Alcúdia, 2. Promotors: "Motos RG Motor Alcudia, SLU" i "S'hort de ses barreres, SL".

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits