Aprovació inicial de la Modificació núm. 14 de les NN.SS

Fecha de modificación: 11 de juliol de 2018

Acord Ple de 22.06.18, aprovació inicial amb informació pública, de la Modificació núm. 14 de les NN.SS. del planejament municipal, relativa a l'ordenació del sistema general públic "La Victòria"

Documentos

  • Anunci MP núm.14 (tamaño: 578.662109375 KB)
  • Fecha de publicación: 4 de juliol de 2018
  • BOIB núm. 82 (tamaño: 320.2568359375 KB)
  • Fecha de publicación: 4 de juliol de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits