Resum de sessió plenària

Celebrat el plenari ordinari corresponent al mes d'octubre.

Després d’aprovat per unanimitat l’acta anterior, el segon punt a l’ordre del dia va ser la proposta de sol·licitud de les subvencions amb el cofinançament en un 50 % amb càrrec al programa operatiu del FEDER 2014-2020, de les Illes Balears per dur a terme actuacions amb matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears. Des del govern municipal per part del regidor d’obres pròpies Joan Gaspar Vallori s’explicà que el projecte inicial té ja una subvenció dins el programa FEDER i el que se duia al plenari era sol·licitar subvenció per al projecte complementari de restauració del Bastió del Rei i de la Reina, concretament del 50 % del projecte, que suposaria uns 446.000 €. Aquest punt va esser aprovat per unanimitat.

Als Precs i preguntes des del grup municipal del PP, Fina Linares, demanà sobre si s’havia fet alguna actuació, amb el tram de murada que va caure en el transcurs del darrer plenari fa unes setmanes. Des del govern municipal, tant  la regidora de patrimoni Bàrbara Rebassa com el batle Antoni Mir se va explicar que al dia següent ja hi va haver la visita al tram afectat per part dels tècnics de patrimoni del Consell, amb els  tècnics municipals, ja està a punt el projecte de demolició per llevar els merlets que revesteixen perillositat, i s’espera que en breu estigui signat per part del Consell. També es demanà des de l’oposició si se faran actuacions de restauració i des del govern es va expressar que ja hi havia un projecte redactat que ara s’hi afegirà aquesta nova situació donada, després de la caiguda del tram esmentat, i que és un projecte de restauració que abraça tot el tram de murada des del carrer den Serra, fins a l’església i que l’actuació es podria dur a terme dins el 2019 amb inversions sostenibles.

 

9 d'octubre de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits