Resum de Sessió Plenària

Resum de la sessió plenària extraordinària de l'ajuntament ple

La sessió extraordinària de l’Ajuntament d’Alcúdia en Ple, d’ahir dia 5 de juliol de 2017, a  amb un total de nou punts a l’ordre del dia, s’ha retirat el punt núm. 3. Tots han quedat aprovats per unanimitat.

 

Aprovat per unanimitat l’examen i aprovació acta sessió anterior

 

El punt núm 2. Examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2017, per import de 19.721’51 de l’Ajuntament d’Alcúdia i 660’66 del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia.

 

El punt 3. Examen i aprovació proposta d’acord modificació Reglament Municipal del Transport Urbà d’Autotaxi i Galeres. Aquest punt queda retirat de l’ordre del dia.

 

El punt núm. 4 s’aprova per unanimitat l’examen i aprovació proposta modificació pressupostària núm. 22/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa, per equipament de cementeri per import de 2.000.- Euros.

 

El punt núm. 5. S’aprova per unanimitat l’examen i aprovació proposta modificació pressupostària núm. 26/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa, per import de 19.510 Euros, per atendre despeses necessàries urgents del Departament de Sanitat.

 

El punt núm. 6. S’aprova l’examen i aprovació proposta d’acord modificació plantilla orgànica del pressupost 2017. Va quedar aprovada per unanimitat.

 

El punt núm. 7. Examen i aprovació presentació de la candidatura de la Fundació Yannick i Ben Jakober-Museu Sa Bassa Blanca als Premis de Turisme de les Illes Balears. Aquest putn se va aprovar per unanimitat i a més s’afegí una esmena perquè a més de la categoria de “Premis de turisme” també pugui optar a la categoria “experiència turística”. Tots els grups polítics votaren a favor del punt. Aquesta proposta es farà a rribar al Govern de les Illes, a l’Agència de turisme de les Balears.

 

El punt núm. 8 l’aprovació de la proposta d’adhesió a la declaraicó institucional amb motiu del dia internacional de l’orgul LGTBI del 28 de juny de 2017 s’aprova per unanimitat.

 

El punt núm. 9 l’aprovació de la proposta de suport al petit comerç de lluita contra la venda ambulant il.legal s’aprovà per unanimitat.

 

A l’apartat de precs i preguntes des del grup de Guanyem Alcúdia José Muñoz demanà sobre els horaris de recollida de fems al carrer de la Mar, perquè coincidien en el temps de sopar, des del govern Domingo Bonnín digué que se passa dues vegades i se demanaria a l’empresa si es pot retardar la recollida.

 

Carme Garcia d’Unió per Alcúdia agraí a la regidora de sanitat que s’estigui pintant el centre de salut, i li demanà sobre la platja amb zona per al bany dels cans, a la qual cosa la regidora Agüi Lobo respongué que després d’una tramitació complicada ja es tenen tots els permissos i ara s’està acabant d’adequar la zona perquè pugui està a punt en uns deu dies aproximadament.

 

També des d’UxA es demanà sobre els pilons a la zona de mercat que s’han instal.lat i que hi ha hagut queixes, el batle respongué que era la millor opció per l’excés de pas de vehicles, i ha estat una actuació subvencionada. C. Garcia demanà si hi ha un cas emergència, a la qual cosa A.Mir repongué que tenen claus tant policia local, com centres de salut.

 

Des del PP Laura Serra transmeté algunes queixes sobre neteja de camins, que estan bruts i sobre herbes a diversfos carrers. Av.Barcarés,c. De Sa Punta, des del govern, Domingo Bonnín contestà que se fa tot el que es pot ja que els 13 membres de la brigada fan totes les tasques que sels encomana, i se mira de donar resposta a tot.

 

També L.Serra demanà sobre la neteja d’alga des Clot, D.Bonnín digué que enguany l’alga continua sortint i se va retirant en el ritme que es pot.

 

També la regidora digué que sembla que s’ha buidat fems a la caleta del Malpàs. El regidor Pere Malondra va dir que havia observat que la mar en treia i que devia esser un acte d’incivisme i que ho revisarien.

 

També des del PP, Fina Linares demanà sobre la tardança amb les obres de l’Avinguda Reina Sofia i la necessitat d’informació sobre aquestes obres, des del govern Joan Gaspar Vallori li explicà com havia anat el tema dels terminis, la tardança en sortir la convocatòria del Consell i tota la tramitació, i que des del govern se va decidir que abans de perdre la subvenció dels 600.000 euros, la totalitat del projecte, se va optar per fer les obres de clavegueram, considerades necessàries, malgrat les molèsties. També des del govern se va expressar que s’havia informat als ciutadans.

 

També la regidora F.Linares expressà que la plana web municipal quan es clica sobre idioma castellà remet a la versió català, des del govern P. Malondra va dir que devia esser un problema informàtic i que se solucionaria.

 

Coloma Terrasa del PP també demanà si se seguia la ruta cicloturística i el regidor de turisme Joan G.Vallori afirmà que sí, que el projecte cicloturístic està en marxa, i que en començar Alcúdia farà el seu tram i Santa Margalida el seu, allà on hi havia problemes era el tram de Muro.

6 de juliol de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits