Presentat el projecte turístic "Alcúdia per a tots"

Diagnòstic amb propostes de millora, distintiu als establiments implicats, i creació de guies accessibles, algunes de les actuacions aquest 2017

L’Ajuntament d’Alcúdia, amb l’ATB i amb l’assistència de membres del Consorci de Promoció exterior s’ha presentat les activitats fetes al llarg del 2017 dins el projecte turístic “Alcúdia per a tots”.

Amb l’assistència del batle d’Alcúdia Antoni Mir, el regidor de turisme Joan Gaspar Vallori, amb altres regidors i regidores de la corporació municipal, així com amb el Director de l’Agència de turisme de Balears, Pere Muñoz i amb membres del Consorci de Promoció Exterior s’ha explicat les línies de feina duites a terme dins el projecte turístic “Alcúdia per a tots” per a la millora de l’accessibilitat per a tots residents i turistes visitants.

El regidor de turisme Joan G.Vallori ha expressat que s’han fets jornades de formació, amb la participació d’unes 70 persones; el plenari del mes de juny s’aprovà el distintiu “Alcúdia per a tots” i que seran entregats el mes d’agost a aquelles empreses que s’han compromès en millorar l’accessibilitat dels seus espais.

També l’aplicació turística està disponibles per a persones sordes i cegues, i en sis idiomes i s’està fent feina amb la guia “Alcúdia accessible”.

També el regidor ha destacat que de dia 16 a dia 19 d’octubre es farà un “fan trip”, en persones rellevants amb persones amb discapacitat, així com amb mapes per a persones amb discapacitats.

A més, també el regidor Joan Gaspar Vallori ha expressat que s’ha fet un estudi analitzant l’estat dels espais públics, on se desenvoluparan projectes de millorar per un import de 50.000 € per evitar les barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat de centre històric, casc urbà del Port d’Alcúdia, accessos a platges i millores als edificis públics.

Ha recordat el regidor que l’Ajuntament d’Alcúdia té un ajut de l’ATB, un patrocini de 18.000 €.

 

Per la seva banda, Pere Muñoz director de l’ATB, ha expressat que Alcúdia és pionera en matèria de municipi “Alcúdia per a tots”, per a la millora de l’accessibilitat. Ha expressat que no tan sols és una qüestió social, que ho és, si nó també que facilitar l’accessibilitat a tothom és una qüestió social, però també és una qüestió  econòmica, pel suposa en xifres aquest segment. A més, també ha recordat que tots tenim alguna discapacitat, i a més també s’ha de pensar que facilitat l’accessibilitat és important per tothom, a qualsevol servei i productes turístic. Ha recalcat que evitar les barreres arquitectòniques i fer el municipi accessible per a tothom és una inversió.

Ha lloat la col.laboració privada i pública, i que Alcúdia n´és un exemple de la línia continuista i la col.laboraicó Ajuntament d’Alcúdia i Consorci de Promoció Exterior. Ha afirmat que en aquest sentit Alcúdia és exemplar.

 

El batle d’Alcúdia Antoni Mir ha agraït les paraules i la col.laboració del director de l’ATB, amb les seves propostes i suggeriments, i també ha destacat que el municipi d’Alcúdia té com a prioritat que sigui accessible per a tothom i donades les xifres, uns 58 milions de persones potencials visitants, amb alguna discapacitat, a nivell europeu, que suposa aquest a nivell social i econòmic, i ha dit el batle que no es pot deixar perdre  l’oportunitat que gaudeixin del nostre municipi, per això la millora de l’accessibilitat.

També el batle ha agraït la feina de la regidoria de turisme i la implicació empresarial privada amb aquestes tasques.

5 de juliol de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits