Ocupació de la via pública amb taules, cadires o expositors

Comunicat en relació a l'ordenança fiscal regulaldora de la taxa per ocupació d'ús públic amb taules i cadires, expositors de comerços i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

15 de febrer de 2019

Documents i enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits