L'Ajuntament informa sobre les obres del carrer Teodor Canet

Inici de les obres de reforma i embelliment del carrer Teodor Canet

Des de l'Ajuntament d'Alcúdia vos volem informar que la proxima setmana començam les obres de reforma i embelliment del carrer Teodor Canet. Aquesta intervenció pretén revitalitzar la zona atorgant una majar importancia a les persones respecte deis cotxes, ampliant voreres, reordenant l'aparcament (creació d'una zona d'aparcament) i col·locant elements que fomentin la reducció de la velocitat i renou deis cotxes, afavorint d'aquesta manera el poder gaudir més del passeig.


Per aixo s'incrementa la zona enjardinada introduint noves especies vegetals, nous materials i nou mobiliari urba, amb la voluntat de revitalitzar la zona a curt termini, fomentant un nou eix cívic, el qual en confinar amb la primera línia, implicara que les travessies que els uneixen siguin més alegres, amb més vida, augmentant el valor de la zona.


Aquest obra té un termini d'execució de 5 mesas, per tant, a final del mes d'abril haura acabat en la seva totalitat. La proxima setmana s'iniciaran les obres de les noves voravies des de l'encreuament amb el e/ Bisbe Pont (Oficina del 501B) fins el e/ Mare de Déu del Carme. A més, s'iniciara l'excavació pera l'adequació de la nova zona d'aparcaments a la part inferior del Pare Infantil fins la Seu des Moll.


Una vegada acabades aquestes voreres, es comenc;:aran les que van des de l'encreuament del e/ Maristany fins el carrer Bisbe Pont. A més, es fara una rotonda a l'encreuament del e/ Maristany amb el e/ Teodor Canet (devora l'edifici Provialsa).


Per a facilitar la mobilitat i l'accés a l'aparcament, es fara una nova entrada des del camí Reial (zona d'entrada a !'Hotel Zafiro) que permeti d'una banda accedir al case urba del Port i, d'altra banda, poder deixar el cotxe aparcat amb normalitat.

Així mateix, vos volem comentar que quedam a la vostra disposició pera qualsevol dubte o pregunta que tenguin referent a l'obra.

Aprofitam també per demanar-vos disculpes per les molesties que vos puguin ocasionar durant la seva execució.

23 de novembre de 2018

Documents i enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits