Eliminació de barreres arquitectòniques als comerços

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/barreres-m.jpg

Primera reunió informativa sobre les subvencions que ofereix l’ajuntament per l’eliminació de barreres arquitectòniques dels comerços d’Alcúdia al projecte “Alcúdia per a tots”.

El regidor de Turisme i Obres Pròpies, Joan Gaspar Vallori, ha explicat que la partida al Pressupost Municipal per l’eliminació de les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat a comerços és de 15.000€. La subvenció esta fixada en un màxim de 4000€ o el 50% del cost de l’obra per comerç, fins exhaurir aquets 15.000€. Aquesta subvenció inclou una auditoria d’accessibilitat, la redacció del projecte i l’obra. A més a més, el Departament d’Obres Pròpies oferirà assessorament tècnic i tots els projectes hauran de comptar amb l’aprovació de l’Ajuntament

13 de febrer de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits