Termini de sol·licituds per al Mercadet Nocturn d'Estiu del Port d'Alcúdia

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Se publiquen el full de Sol·licitud i el full de Declaració Jurada.

El termini es de dia 16 d’abril a dia 7 de maig.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits