Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament d'Alcúdia per a 2.020

Data de modificació: 24 de desembre de 2020

es publica l'oferta d'ocupació per a 2.020 de l'Ajuntament d'Alcúdia, aprovada per resolució de batlia núm. 2545/2020, de 15 de desembre

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits