Mercat Municipal d'Alcúdia

Data de modificació: 15 d'octubre de 2020

Procediment de conecessió de l'autorització municipal per venda ambulant al mercat d'Alcúdia 2021

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits