Mercadet d'Estiu 2017

Data de modificació: 18 d'abril de 2017

Model de sol·licitud i full de declaració jurada. Termini de sol.licitud, del 20 d'abril al 4 de maig.

Documents

  • Model de sol·licitud (mida: 32.3603515625 KB)
  • Data de publicació: 18 d'abril de 2017
  • Segell SAF:
  • Declaració Jurada (mida: 13.296875 KB)
  • Data de publicació: 18 d'abril de 2017
  • Segell SAF:

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits