Informació pública.

Data de modificació: 16 de març de 2021

Informació pública de l'expedient 5509/2019 relativa a la sol.licitud d'autorització per a obres de construcció i ampliació d'habitatge en el Polígon 6 pardel.la 28.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits