Extinció de drets funeraris respecte de tombes municipals del cementiri d'Alcúdia

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Es fa pública la relació de sepultures i nínxols afectats per l'expedient d'extinció de drets funeraris respecte de sepultures municipals. Els familiars, interessats o afectats podran obtenir mes informació acudint al departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Alcúdia situat a l’edifici Ca ses Monges, del carrer Albellons núm. 2 .

Documents

  • Edicte (mida: 31.37890625 KB)
  • Data de publicació: 8 de març de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits