Convocatòria per a la provisió de 10 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el procediment extraordinari d’accés

Data de modificació: 8 de febrer de 2019

Convocatòria per a la provisió de 10 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el procediment extraordinari d’accés

DIA 8 DE FEBRER DE 2.019: PUBLICAT AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES DE POLICIA LOCAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT, A PARTIR DE DIA 11 DE FEBRER FINS DIA 11 DE MARÇ DE 2.019.

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA. PUBLICADES LES BASES AL BOIB NÚMERO 14 DE 31 DE GENER DE 2.019

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits