Convocatòria d'una borsa de treball

Data de modificació: 10 de juliol de 2017

Convocatòria de borsa de treball de Tècnics d'informàtica de l'Ajuntament d'Alcúdia

Al BOIB 83/2017 de 8 de juliol, s’han publicat les bases de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic informàtic de l’Ajuntament d’Alcúdia. El termini de presentació d’instàncies és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB. Les bases de la convocatòria i el model d’instància està a disposició de les interessades/ts al tauler d’anuncis del lloc web: (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), a on es publicaran els successius actes de la convocatòria.

Alcúdia, 10 de juliol de 2017

El batle,

Antoni Mir Llabrés

 

Documents

  • Bases de la convocatòria (mida: 280.6376953125 KB)
  • Data de publicació: 10 de juliol de 2017
  • Segell SAF:
  • Publicació BOIB (mida: 210.6083984375 KB)
  • Data de publicació: 10 de juliol de 2017
  • Segell SAF:
  • Model d'instàcia (mida: 50.845703125 KB)
  • Data de publicació: 10 de juliol de 2017
  • Segell SAF:

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits