Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa TAG

Data de modificació: 10 de juliol de 2018

S’aprova la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala tècnica d’administració general per al nomenament de funcionaris/es interins/es.

ACTUALITZACIÓ: 10/07/2018. PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA AL BOIB 85/2018, DE 10 DE JULIOL. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ACABA EL DIA 8 D'AGOST DE 2.018.

DIA 06-07-2018

Es publica anunci de la Resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018 mitjançant s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala tècnica d’administració general per al nomenament de funcionaris/es interins/es.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits