Consulta pública Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Cementiri Municipal d’Alcúdia

Data de modificació: 31 de juliol de 2019

L’objectiu de l’ordenança fiscal és la regulació i establiment d’un conjunt de taxes en relació a la prestació de determinats serveis inherents al cementiri municipal, així com l’establiment de la taxa per aprofitament privatiu del domini públic que suposa l’obtenció de concessions de drets funeraris respecte de les unitats d’enterrament del cementiri municipal.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits