Aprovacions definitives expedients modificació de crèdit

Data de modificació: 26 de desembre de 2018

Exposició al públic de l'aprovació definitva de modificació de crèdit 37/2018 i 39/2018

Exposició al públic aprovació definitiva modificació de crèdit 37/2018 i 39/2018 per suplement de crèdit finançat
amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits