Aprovació inicial de la modificació núm. 13 de les normes subsidiàries del planejament municipal.

Data de modificació: 28 de febrer de 2018

Acord del Ple de dia 12 de febrer de 2018, d'aprovació inicial de la Modificació núm. 13 de les normes subsidiàires del planejament, relativa a la incorporació d'una norma per definir les seccions viàies tipus dins l'ambit del sòl urbà i del sòl urbanitzable del terme municipal

Documents

 • Acord de Ple 12.02.18 (mida: 4980.0830078125 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • Anunci Delegat d'Urbanisme (mida: 279.703125 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • DA exoneració AAEMP13 (Català) (mida: 518.70703125 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • MP13 NS Alcúdia Memòria (Català) (mida: 2560.78125 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • MP13 NS Alcúdia Resum executiu (Català) (mida: 2547.38671875 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • MP13 NS Alcúdia Memoria (Castellano) (mida: 2561.0888671875 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • MP13 NS Alcudia Resumen ejecutivo (Castellano) (mida: 2547.3564453125 KB)
 • Data de publicació: 23 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • BOIB núm.25 de 24.02.18 català (mida: 133.20703125 KB)
 • Data de publicació: 28 de febrer de 2018
 • Segell SAF:
 • BOIB núm.25 de 24.02.18 castellano (mida: 132.576171875 KB)
 • Data de publicació: 28 de febrer de 2018
 • Segell SAF:

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits