Aprovació inicial de la modificació núm. 13 de les normes subsidiàries del planejament municipal.

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Acord del Ple de dia 12 de febrer de 2018, d'aprovació inicial de la Modificació núm. 13 de les normes subsidiàires del planejament, relativa a la incorporació d'una norma per definir les seccions viàies tipus dins l'ambit del sòl urbà i del sòl urbanitzable del terme municipal

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits