Aprovació definitiva modificació ordenança

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Entrada en vigor dia 1 de gener de 2018. S'ha de substituir l'ordenança actual per la que adjunt a partir de dia primer de gener.

Documents

  • BOIB NÚM.156 (mida: 131.484375 KB)
  • Data de publicació: 26 de desembre de 2017
  • Ordenança IBI (mida: 38.9423828125 KB)
  • Data de publicació: 26 de desembre de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits