Anunci aprovació inicial MC 17_2019 per suplement de crèdit

Data de modificació: 8 d'agost de 2019

Aprovació inicial MC 17_2019 per suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides

Exposició al públic de la modificació de crèdit 17/2019 suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 22 de juliol de 2019

Documents

  • Anunci BOIB (mida: 177.60 KB)
  • Data de publicació: 8 d'agost de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits