Anunci aprovació inicial MC 01_2019 esports

Data de modificació: 8 d'agost de 2019

Aprovació inicial mc 01_2019 patronat d’esports per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb majors ingressos

Exposició al públic de la modificació de crèdit 01/2019 del Patronat Municipal d’Esports per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb majors ingressos, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 22 de juliol de 2019

Documents

  • Anunci BOIB (mida: 179.34 KB)
  • Data de publicació: 8 d'agost de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits