Acord Plenari de dia 05.06.2017 de resolució d'al·legacions i desestiment tramitació de la Modificació núm. 8 de les NN SS del Planejament.

Data de modificació: 18 de juliol de 2017

Acord Plenari de dia 05.06.2017 de resolulció d'al·legacions i desestiment tramitació de la Modificació núm. 8 de les NN SS del Planejament, pel que fa a la implantació d'un Sistema General d'aparcaments publics dins l'àmbit de la parcel·la 32 del polígon 1, actualment qualificada com ATH dins sòl rústic comú.

  

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits