SERVEI D'INSTAL.LACIÓ, MANTENIMENT INTEGRAL, RETIRADA, TRANSPORT, NETEJA I EMMAGATZEMATGE D'ELEMENTS DE BALIÇAMENT DE LES PLATGES D'ALCÚDIA

  • Número d'expedient: CN-19/2015
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
  • Fase de contractació: Adjudicació del Contracte
  • Tipus de procediment: Negociat Sense Publicitat

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits