DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES “ARRANJAMENT ZV PARC CANÍ” I “CONSTRUCCIÓ NOVA RAMPA EN PISTA SKATEPARK”. CONTRACTE BASAT ACORD MARC CN-36/2017

DIA 14 de març de 2.019: ES PUBLICA LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ

Dia 07 de març de 2.019: Es publica ACTA SESSIÓ 2 de la MESA DE CONTRACTACIÓ

DIA 25 DE FEBRER DE 2.019: ES PUBLICA L´ACTA DE LA SESSIÓ 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ


DIA 05/02/2019: ES PUBLICA LA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATORIA DE LICITACIÓ A LES EMPRESES SELECCIONADES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS. ES PUBLICA EL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES PRINCIPALS.

  • Número d'expedient: CN-06/2019
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 27 de març de 2019
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits