CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER AL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE PLATGES PER A EMSA, SAU

  • Número d'expedient: 10/2017
  • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
  • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
  • Fase de contractació: Plec de Condicions
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

  • Annexes (tamany: 840.90 KB)
  • Data de publicació: 15 de novembre de 2017
  • Tipus de document: Plec de condicions

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits