ACORD MARC PELS SERVEIS DE REPARACIÓ URGENT, SENSE MAQUINÀRIA, DE XARXES D'AIGÜES RESIDUALS I REGENERADES, INCLOSES EDAR I EBARS

 • Número d'expedient: 5/2018
 • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
 • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
 • Fase de contractació: Plec de Condicions
 • Tipus de procediment: Obert

Documents

 • Anunci (tamany: 251.19 KB)
 • Data de publicació: 8 de març de 2018
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Annex en format editable (tamany: 105.50 KB)
 • Data de publicació: 8 de març de 2018
 • Tipus de document: Plec de condicions

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits