INFORMATIUS ALCÚDIA RÀDIO DILLUNS 7 D'AGOST DE 2017

ACTUALITZAT A LES 11:50H

INFORMATIUS ALCÚDIA RÀDIO DILLUNS 7 D’AGOST DE 2017.

 

CONVOCAT EL PRÒXIM PLE A L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Després de la celebració de la comissió general d’assumptes de ple va quedat convocat el plenari extraordinari per el proper dia 9 d’agost a les 9 h i que podreu escoltar a traves d’Alcúdia Ràdio en directe, així com les valoracions dels representants dels 6 grups polítics municipals.  José Muñoz  de Guanyem Alcúdia, Carme García d’Unió per Alcúdia, Coloma  Terrassa  del PP, Tomàs Adrover de Gent per Alcúdia,  Pere Malondra del PSIB-PSOE  i Antoni Mir del Pi i batle d’Alcúdia.

Punts a l’ordre del dia:

1- Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2- Examen proposta d’acord de modificació pressupostaria 29/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa.

3- Examen proposta d’acord de modificació pressupostaria 30/2017 per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria.

4- Examen proposta d’acord reconeixement extrajudicial de crèdit núm 5/2017.

5- Examen proposta fixament festes locals 2018

6- Propostes i mocions d’urgència.

 

AMB LICITACIÓ DIVERSOS CONTRACTES AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT SENYALITZACIÓ HORIZONTAL VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL TERME D’ALCÚDIA

També es troba en licitació  fins dia 21 d’agost a les 14h el contracte del servei de manteniment de la senyalització horinzontal de les vies públiques de titularitat municipal del terme d’Alcúdia mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa criteri únic preu, tramitació ordinària.

El termini es de 16 dies naturals, comptadors al dia següent de la publicació al BOIB, dia 5 d’agost.

Trobareu tota la informació a la pàgina web municipal a l’apartat de contractació, així com també al BOIB de dia 5 d’agost.

 

CONTRACTE SERVEI TRANSPORT ESCOLAR CEIP S’HORT DELS FASSERS I PORTA DEL MOLL

Es troba en licitació  fins dia 21 d’agost a les 14h, el contracte de servei de transport escolar 2017-2018 al col.legi públic S’Hort dels Fassers ( 2 rutes) i al col.legi públic Porta d’es Moll ( 1 ruta).

Publicat l’anunci en licitació al BOIB de dia 5 d’agost. El termini de presentació de proposicions es de 16 dies naturals, comptadors des del dia següent de la seva publicació, finalitza dilluns 21 d’agost a les 14h.

Trobareu tota la informació a la pàgina web municipal a l’apartat de contractació, així com també al BOIB de dia 5 d’agost.

 

CONTRACTE SERVEI MONITORS ACOMPANYANTS DEL TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017-2018 CEIP S’HORT DELS FASSERS, CEIP PORTA D’ES MOLL

Es troba en licitació fins dia 21 d’agost a les 14h, el contracte de servei de monitors acompanyants del transport escolar durant el curs escolar 2017-2018, al col.legi públic S’Hort dels Fassers ( 2 rutes) i el col.legi públic Porta d’es Moll (1 ruta), mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i únic criteri d’adjudicació, tramitació ordinària.

Publicat al BOIB dia 5 d’agost i el termini de presentació de proposicions es de 16 dies naturals.

Trobareu tota la informació a la pàgina web municipal a l’apartat de contractació, així com també al BOIB de dia 5 d’agost.

MESA DE CONTRACTACIÓ

Segueix la tramitació per adjudicar el contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic del terme municipal d’Alcúdia.

El pròxim dia 16 d’Agost a les 12h està convocada la segona sessió de la Mesa de contractació, ja que el passat dijous  3 d’agost d’agost  hi va haver la primera sessió de constitució de la Mesa de contractació

 

L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA VOL POSAR EN MARXA UNA FORMACIÓ PQI DE MANTENIMENT EMBARCACIONS ESPORTIVES I ESBARJO PER JOVES DE 16 A 21 ANYS

L’Ajuntament d’Alcúdia a través de l’Àrea d’educació i de Benestar Social, vol posar en marxa una formació del programa de qualitat inicial de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, dirigit a joves de 16 a  21 anys.

 Un programa que seria una alternativa als alumnes de segon d’ESO del municipi i que l’Ajuntament d’Alcúdia hi està treballant i que ho està gestionant amb la Conselleria d’Educació.

Per més informació podeu contactar amb les àrees d’educació o Benestar social. Telefons 971 89 71 85,- 971 89 71 11. O per correu electrònic esocial@alcudia.net--- mllrusca@alcudia.net.

 

PROJECTES PROPOSATS A LA CONVOCATÒRIA 2017 DE L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE

Els primers dies d’agost l’ajuntament d’Alcúdia va fer arribar al Govern Balear via telemàtica tres projectes proposats, per que puguin ser finançats amb l’anomenat Impost de Turisme Sostenible:

1-      Projecte de reforma del clavegueram sanitari a Alcúdia-Sud per eliminar la intrusió d’aigua d’origen marí a la xarxa existent amb un preu d’uns 800 mil euros.

2-      Projecte de consolidació de part del recinte amuradat de la ciutat d’Alcúdia amb tres lots per un total de 450 mil euros; Projecte d’execució de consolidació i adequació del tram de murada de l’Esperó, el projecte bàsic d’adequació i consolidació de la porta de la Vila Roja i del tram medieval i finalment el lot número 3 és el referent al projecte d’execució i ampliació del pas sobre les murades i rehabilitació parcial del final del tram Nord fins a la porta de Sant Sebastià

3-      Projecte d’acondicionament de la zona humida de Maristany per a la pràctica de turisme ornitològic amb un cost de 110 mil euros.

 

 

ÀREA DE TRURISME

ENQUESTES PLA MUNICIPAL DE TURISME

El regidor de turisme Joan Gaspar Vallòri ens informa que aquesta setmana s’iniciarà una enquesta que s’efectuarà a unes 900 persones entre residents i turistes,

L’enquesta es troba  emmarcada dins el pla de Turisme 2018 – 2021 que s’està elaborant des de l’àrea de turisme de l’ajuntament d’Alcúdia.

PROJECTE “ALCÚDIA PER A TOTS”

Dins el projecte “Alcúdia per a tots”, es pot descarregar per a telèfon mòbil l’aplicació “Alcudiatour” des de Google play i App Store, de tal manera que la informació sobre l’Alcúdia turística està disponible per a persones sordes i cegues.  Així ens ha informat el regidor de turisme.

ENTREGA DE DIPLOMES “ALCÚDIA PER A TOTS”

El mes de setembre, dimecres 6 de setembre a les 12h, a la biblioteca de Can Torró. que s’entregaran els diplomes distintius turístics “Alcúdia per a tots” a les empreses, establiments i comerços, que han signat el compromís de millora dels seus indrets adaptant-los a visitants amb alguna discapacitat.

A finals del pròxim mes d’agost, dia 31, es durà a terme un any més el dia del turista.

CONCURS FOTOGRÀFIC “BIRD WATCHING”

Des de l’àrea de turisme ens arriba una proposta dins el que és una de les línies turístiques per al foment del turisme en temporada baixa com és el turisme d’observació d’aus.

Des de “Enjoy Mallorca” s’ha convocat un concurs de fotografia d’aus a l’entorn d’Alcúdia i Pollença.

Els guanyadors tindran com a regal una setmana d’hotel al Port de Pollença per la pròxima primavera.

El període de presentació de fotos finalitzarà el pròxim 19 d’agost.  Les bases del concurs i tota la informació la trobau a la pàgina web: www.enjoymallorca.com/competition

 

ÀREA DE COMERÇ

ENQUESTA HÀBITS DE CONSUM DELS HABITANTS D’ALCÚDIA

L’Àrea de comerç de l’Ajuntament d’Alcúdia du a terme una enquesta sobre hàbits de consum i demana la col·laboració ciutadana per dur-la  a terme.

Es per a millorar el programa comercial del municipi, conjuntament amb l’IDI.

Més informació i per poder fer l’enquesta, a l’Àrea de comerç amb seu a l’Auditori d’Alcúdia. A la pàgina web municipal i amb aquest enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVqJfdy4F7V1-KmvGGEqs--oB7agVx6CTUo-5oquTSqNwy5g/viewform

 

SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS

L’Àrea de comerç de l’Ajuntament d’Alcúdia oferta un nou servei per donar suport als emprenedors del municipi que vulguin posar en marxa el seu projecte.

Podeu contactar amb l’agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament es troba ubicat a l’Auditori d’Alcúdia. Per cita prèvia telèfon 971 89 71 85.

També vos podran donar informació de línies de subvencions i ajuts com ara: d’I-Comerç per modernitzar el comerç de proximitat o ajudes econòmiques per a joves que vulguin retornar al sistema educatiu, les anomenades Beques d’èxit del Programa Segona Oportunitat 2017-2018.

 

Aquest servei és gratuït i personalitzat i té com objectiu facilitar informació i assessorament als emprenedors que vulguin iniciar un nou projecte. Per tal d’aconseguir la creació i consolidació de l’empresa.

S’ofereixen aquests serveis:

-Valorar la idea de negoci i el projecte empresarial.

-Suport en elaborar el pla d’empresa.

-Informar sobre tràmits administratius.

-Informar sobre diferents línies de finançament, subvencions i ajuts.

 

CONVOCATÒRIA JOVES QUALIFICATS

El SOIB ha obert el període d’inscripció al programa Joves Qualificats al sector públic.

Vos podeu inscriure demanant cita prèvia a la teva oficina del SOIB telefonant al 012 o mitjançant el web del SOIB www.soib.es

Els llocs de feina serán a una de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Els requisits per poder inscriure’s són els següents:

-Tenir més de 18 anys i menys de 30

-Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació sense feina en el SOIB

-Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, com a persona beneficiària

-Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau superior

-Complir amb els requisits perquè et puguin contractar mitjançant un contracte en practiques.

 

Els contractes tindran una durada mínima de 15 mesos i un màxim de 24. 

La selecció dels candidats es farà durant el mes d’agost de 2017 tenint en compte els criteris d’accés i les prioritats que estableix l'entitat a la convocatòria en funció de les tasques que s’hagin de desenvolupar.

Els contractes tindran una durada mínima de 15 mesos a jornada completa i començaran entre el 7 i el 15 de setembre de 2017.

La modalitat del contracte serà "en pràctiques”.

A Alcúdia, per qualsevol consulta sobre aquest programa podeu contactar amb l’AODL de l’Ajuntament d’Alcúdia a través del tel. 971897185 o per correu electrònic  aodl@alcudia.net

 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

L’Àrea de Benestar social de l’Ajuntament i l’associació Prodis un any més ha posat en marxa l’escola d’estiu per persones amb discapacitat a Alcúdia, el programa “Compartim”.

Les activitats es desenvolupen aquest mes d’agost, amb un seguit propostes com ara: tallers de manualitats, cuina, ioga, sortides a la piscina de GESA i a la platja, entre d’altres. També tenen previst sortides a Pollença. La darrera setmana per la cloenda duran a terme una festa temàtica.

Aquest mes d’agost hi ha unes 16 persones inscrites i 3 monitors.

 

CAMPANYA NO I PUNT A ZONES D’OCI I HOTELS

 

Segons ens comentava la regidora de  l’àrea de sanitat, benestar social i igualtat de l’ajuntament d’Alcúdia de Agüi Lobo s’ha ampliat la campanya  “ No i punt”  contra les agressions sexistes, per fent-ne difusió, amb repartiment de cartelleria i fulletons informatius als establiments hotelers i zones d’oci del nostre municipi.

L’àrea de sanitat, benestar social i igualtat de l’ajuntament d’Alcúdia es va adherir fa unes setmanes, a la campanya contra les agressions sexistes a nivell de les Illes Balears anomenada “No i punt” amb una paradeta informativa a la festa romana de les passades festes de Sant Jaume.

També es vol ampliar la campanya informativa a altres sectors.

 

AGOST A LA FRESCA

A través de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia es coordina un programa de propostes lúdiques i culturals que s’organitzen per part de diversos departaments municipals de l’Ajuntament.

 

AQUESTA SETMANA:

Dimecres 9 a les 22 hores hi ha programat el primer concert del cicle “Nocturns al pati” a la biblioteca de Can Torró amb l’actuació del grup “Xerefusió”, amb Maria Cerdà, Josep Mestre i Dora Riutord a la veu.

Un concert on es farà un recorregut per romanços, nova cançó però també amb versions de temes clàssics del rock català.

Entrada gratuïta invitació que podeu passar a recollir a la biblioteca d’Alcúdia o a l’Auditori.

Divendres a les 21 hores hi ha ball a la fresca al passeig marítim organitzat per l’àrea de fires i mercats.

També divendres a les 22 hores hi ha la segona representació de la XXIX mostra de teatre al teatre romà de Pol·lentia amb l’obra “Fuita i martiri d’Andreu Milà”de La Fornal espectacles.

Una obra de Miquel Àngel Riera dirigida per Frederic Roda interpretada per Sebastià Adrover i Joan Gomila.

AVUI ENTREVISTA A BECARIS D’ESTIU AJUNTAMENT

Avui a les 13h, al programa Alcúdia Avui a més de fer un seguiment de l’actualitat del municipi, vos oferirem l’entrevista que realitzarà en directe la nostra vecària d’estiu Claudia Bennassar a dos dels becaris de l’Ajuntament d’Alcúdia,

Avui l’entrevista serà a Pere Antoni Capó i a Xesca Reynés.

Els dies 21 i 28 d’agost també mantindrem les entrevistes amb altres becaris, que es troben realitzant aquest estiu les seves pràctiques a diversos departaments municipals.

 

VIA FORA 2017

El mes d’agost es duran terme 2 sessions més de les visites guiades dramatitzades el Via Fora 2017 els dies 17 i 31.

El punt de partida és a la Porta de Moll  a les 21h.

Enguany hi ha novetats amb 2 escenes noves: “L’ambaixada Tensho visita Alcúdia al 1585” i l’altre nova escena  “Els anys 60. L’arribada de turistes i la reconstrucció  de les murades”.

Després de la visita d’ahir dijous, en quedaran dues més el mes d’Agost dies 17 i 31.

Aquestes son les 5 escenes:

PRIMERA ESCENA: Construcció de les murades. Segle XIV (Porta des Moll)

SEGONA ESCENA: Les Germanies. Segle XVI (Església de Sant Jaume, Portal des Homes)

TERCERA ESCENA: L’ambaixada Tenshö visita Alcúdia al 1585 (Porta de Sant Sebastià)

QUARTA ESCENA: El cavaller d’Asfeld a Alcúdia l’any 1715 (Camí de Ronda (Carrer del Progrés)

CINQUENA ESCENA: Els anys 60. L’arribada de turistes i la reconstrucció de les murades (Pont de la Vila Roja)

 

ÀREA DE FIRES I MERCATS

MERCADET D’ESTIU AL PASSEIG MARITIM

Durant tot l’estiu hi trobam en marxa el mercadet d’estiu a la zona del Passeig Marítim i que es durà a terme cada setmana de dimecres a dissabte de 18h a 23h fins a finals del mes de setembre. Organitzat per l’Àrea de fires i mercats.

 

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ DE BRODATS A CAN TORRÓ

 

A la biblioteca de Can Torró podem visitar l’exposició de quadres brodats de Francisca Cerdà “Barraixeta” amb el títol,” Tota una vida”, que podem visitar a la biblioteca  fins al pròxim 13 d’Agost.

 

EXPOSICIÓ AL CASAL DE CAN FONDO

Al Casal de Can Fondo i a diversos punts d’Alcúdia hi trobam l’obra escultòrica de l’artista Javier Sanpedro.

 

A més de les escultures al casal, també  n’hi ha ubicades des de Porta de Sant Sebastià, voltant la murada fins a l’altura de la parada de taxis de l’avinguda Prínceps d’Espanya, així com també a  la plaça de l’església, o a la Porta des Moll, com  als jardins pròxims .   Una exposició que es troba en marxa fins dia 27 d’Agost.

 

 

EXPOSICIÓ A LA GALERIA LES ARTS

 

Fins dia 31 d’Agost a la galeria  Les Arts del carrer Jaume II, podem veure una exposició de pintura anomenada “Oleos de aquí y allà", obra de l’artista Fernando Serrano.

Horari de visites de dilluns a divendres de 16:30h a 19:30H

 

 

EXPOSICIÓ DE L’ALCUDIENC JAUME POMA A SA POBLA

 

L’artista alcudienc Jaume Poma té la seva nova exposició al municipi de Sa Pobla, anomenada “Jutipiris”, a l’espai del museu de Can Planes. Es tracta d’obra amb ceràmica pintada que podem veure en aquest espai fins al proper dia 15 d’Agost, de dimecres a dissabte de 18h a 21h.

 

 

AUDITORI D’ALCÚDIA

TEMPORADA DE TARDOR 2017 I PROGRAMA PLATEA

Des de l’Àrea de cultura  preparen la temporada de tardor 2017  i les propostes del programa Platea, finançades pel Ministeri de Cultura, amb diversos espectacles de teatre i de música.

Segons la informació que ens ha fet arribar la tècnica  de cultura Carme Suàrez l’espectacle més pròxim està previst dia 25 d’agost a les 19h al Pont de la Vila Roja i gratuït. Es tracta de teatre de carrer amb els “Hermanos Inconfundibles”.

 

 

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DIVERSOS

 

SOPAR TROBADA NASCUTS A ALCÚDIA AL 1957

 

El pròxim 18 d’Agost està previst un sopar trobada entre les persones nascudes a Alcúdia a l’any 1957. Si hi voleu participar les persones de contacte són: Margalida Tugores i Jaume Oliver.

 

ASSOCIACIÓ 3ª EDAT D’ALCÚDIA

 

SOPAR DE LA MARE DE DÉU D’AGOST

L’Associació de la gent gran d’Alcúdia ja disposa dels tiquets pel sopar de pà amb oli , rifes i ball per celebrar  la Mare de Déu d’agost el pròxim  dia 18  d’agost a les  20:30h, al passeig de la Mare de Déu de la Victòria.

 

Preu per socis 7€ i no socis 9€. Mes informació a la seu de les persones majors, al carrer Major d’Alcúdia

 

CONTROL DE MOVIMENTS D’UNITATS DE L’EXÈRCIT DE TERRA A ALCÚDIA

 

Des de Delegació del Govern a les Illes Balears ens han comunicat que tenen previst de control de moviments de les unitats fora de les bases de l’exercit de terra, personal del Regiment d’Infanteria lleugera “ Palma 47”, efectuarà activitats d’instrucció i destrament al Cap de Pinar d’Alcúdia els dies 8 i 31 d’agost.

 

 

ESPORTS

 

UE ESPORTIVA ALCÚDIA

L’equip de tercera divisió ja té en marxa la pre-temporada de la lliga 2017/2018.

Aquest passat cap de setmana s’han disputat dos partits amistosos:

Alcúdia - Manacor de divisió d’honor juvenil –3-1

Alcúdia - Felanitx. 1-3

 

PROVES ESPORTIVES DIVERSES  I INSCRIPCIONS OBERTES

 

 

 

IX LLEGO MAL PAS BONAIRE 2017

El pròxim 19 d’agost, a partir de les 19h, està previst la IXèna edició de la prova esportiva  de 9,2 km Llego Mal Pas Bonaire, organitzada pel Club de Muntanya d’Alcúdia amb la col·laboració del Patronat Municipal d’esports.

Inscripcions en marxa a:  www.elitechip.net

 

XIV RONDA MURADA (Cursa atlètica nocturna)

La XIV edició del Ronda Murada (cursa atlètica Nocturna), es durà a terme dia 26 d’agost a partir de les 21h i des del Passeig de la Mare de Déu de la Victòria.

La distància que s’ha de recórrer es de 7.400 metres. Hi haurà curses per als més petits a partir de les 20h.

Les inscripcions es troben obertes a: www.elitechip.net, fins dia 25 d’agost  a les 22h, o el mateix dia de la cursa al Passeig de la Mare de Déu de la Victòria de 19h a les 21h .  Preu 5€ +3€ del lloguer de xip.  Per infants la cursa es gratuïta.

 

XV TRAVESSA NEDANT AIGÜES OBERTES

Dissabte 2 de setembre, el Patronat Municipal d’esports organitza la XV edició de la Travessa Nedant Aigües Obertes, una prova de natació on s’hauran de recórrer  7000 metres.

La sortida està prevista des de la platja de Formentor a les 9h i arribada a la platja de Sant Pere D’Alcúdia..

Les inscripcions es troben obertes a : www.elitechip.net.

 

VIKING 859 SWIMRUN ALCÚDIA

El 9 de setembre està previst el Swinrun Viking 859, organitzat per Món Esport amb el suport del Patronat Municipal d’Esports entre d’altres.

Prova de 15 km, 3 de cursa de natació i 12 km de cursa a peu. Les inscripcions obertes a: www.elitechip.net

 

INSCRIPCIONS AL LONG COURSE WEEKEND

Recordam que segueixen les inscripcions al Long Course Weekend del pròxim mes de Novembre concretament els dies 3, 4 i 5 de novembre de 2017.

El període d’inscripció ja es troba obert i seguirà en marxa fins el 22 d’octubre, sempre hi quan hi hagi places disponibles, a www.lcwmallorca.com. De moment ja s’han superat els 500 atletes inscrits.

 

IRONMAN 70.3

Es troba en marxa el període d’inscripció el pròxim “ Ironman 70.3” Alcúdia, Mallorca previst el  12 de maig de 2018.

El termini es va obrí el passat 20 de juliol i fins a cobrir les places disponibles. A través de la web www.ironman.com podreu trobar totes les dades.  En data de 25 de juliol hi ha una inscripció 1.493  d’aquesta inscripció 31 son d’Alcúdia.

 

DADES METEREOLÒGIQUES

TEMPERATURA ACTUAL                                                           25.2º

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA                                                            1014.7  Mbar

HUMITAT RELATIVA                                                                  80%

TEMPERATURA MAX. AHIR                                                      28.2º

TEMPERATURA MIN. AHIR                                                        25.7º

TEMP. MAX DEL 00,00 A 08:30                                                    25.7º

TEMP. MINI. DEL 00,00 A 08:30                                                   23.9º

VELOCITAT VENT MAX AHIR                                                   8.5 Kph

VELOCITAT VENT  A LAS  08:30                                                2.2 Kph

ESTAT DE LA MAR 

Nord-est de Mallorca (de Formentor a Capdepera) :  Component est 3 a 4 rolat a sud per la tarda. Maror o fort maror, disminuint a marejol al final.

ALERTA GROGA  DE 11H A 19H PER TEMPERATURES MÀXIMES DE 36º

ALERTA FENÒMENS COSTANERS. ONES DE 2 METRES I VENT DE NORDEST FORÇA 6, INICI DIMARTS 8 D’AGOST A LES 18H FINS DIMECRES 9 A LES 12H

 

 

 

7 d'agost de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2016 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits